POLICEALNA SZKOŁA CHARAKTERYZACJI EFEKTÓW SFX PROSTETYKI SFX WIZAŻU I STYLIZACJI

scroll me

Poprzedni
Następny
A_S_9808

o nas

poznaj nas

MIĘDZYNARODOWE STUDIUM DZIEWULSKICH, Policealna Szkoła Charakteryzacji, Wizażu i Stylizacji, jedna z największych szkół tego typu na świecie. Od 1996 roku, szkoła działa w Polsce i za granicą kształcąc profesjonalistów, a już od 2012, jako pierwsze i jedyne Studium w Polsce, kształci również w dziedzinie Efektów Specjalnych SFX i Prostetyki charakteryzatorskiej. 

STUDIUM powstało jako kontynuacja działalności Międzynarodowej Szkoły Charakteryzacji Marii Ewy Dziewulskiej, która wykształciła obecną elitę polskich i europejskich charakteryzatorów oraz wizażystów. 

Założycielka Szkoły – Maria Ewa Dziewulska zaliczana była do grona najwybitniejszych charakteryzatorów na świecie, pracowała z takimi gwiazdami jak: Telly Savalas, Jane Seymour, Tom Conti, Omar Shariff, Gary Oldman, Michael York, Tim Roth, Christopher Cazenove, George Pepard, Deborah Raffin, Christopher McDonald, Susane George, Mathieu Carrier, Rod Stiger, Richard Dreyfuss, Simon McCondikle, Scott Wilson, Christopher Waltz, Robbie Coltrane, Sam Neill czy John Malkovich.

Właścicielem i dyrektorem ds. programowych Studium jest Remigiusz Dziewulski – charakteryzator, współtwórca szkoły i kontynuator dzieła swojej matki. Dyrektorem ds. administracyjnych i studenckich jest Sylwia Dziewulska – doświadczony prawnik i specjalista ds. HR.

Międzynarodowe Studium Dziewulskich podczas swojej wieloletniej działalności zyskało uznanie wybitnych specjalistów w kraju i za granicą. Obecnie, zaliczane jest do europejskiej czołówki
w środowisku filmowym i posiada podobny status jak słynna Szkoła Charakteryzacji przy BBC (Wielka Brytania/Londyn) oraz Akademia Charakteryzacji w Hollywood (Los Angeles/USA).

STUDIUM działa pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współpracuje z czołowymi producentami profesjonalnych kosmetyków do charakteryzacji i wizażu. Zajęcia odbywają się w grupach 12-sto osobowych w nowoczesnych pracowniach, doskonale wyposażonych, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Szkoła posiada profesjonalne studio fotograficzne, gdzie dokumentowane są artystyczne prace studentów, a wydawane przez naszą szkołę dyplomy są prawdziwą przepustką do świata filmu, telewizji, teatru i mody w Polsce i na świecie.

  DANE OSOBOWE

  Imię *

  Drugie imię

  Nazwisko *

  Data urodzenia *

  Miejsce urodzenia *

  PESEL *

  Seria i numer dowodu osobistego *

  Telefon komórkowy *

  Adres e-mail *

  KIERUNEK NAUKI

  Kierunek nauki *

  TRYB NAUCZANIA

  Tryb nauczania *

  ADRES ZAMELDOWANIA STAŁEGO

  Ulica *

  Numer domu *

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy *

  Miejscowość *

  Województwo

  ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż adres zameldowania)

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  Województwo

  Dokumenty potrzebne do procesu rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dowód osobisty, wpłata wpisowego w kwocie 1599 zł, zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki.

  SKĄD DOWIEDZIAŁAŚ/DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZEJ SZKOLE? *

  Google

  Facebook

  Instagram

   

  Fora internetowe (wymień jakie)

  Inne (wymień jakie)

  Prawidłowość niniejszych danych potwierdzam i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych MSD, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjmuję do wiadomości, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

  Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktu jako osoby fizyczne, w oparciu o postanowienia art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzynarodowe Studium Dziewulskich.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO, tj. Państwa zgody oraz uzasadnionego interesu administratora, definiowanego jako możliwość nawiązania kontaktu.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty obsługujące serwis/stronę www.
  4. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody/przez okres 10 lat.
  5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości nawiązania kontaktu.
  7. Akceptują Państwo, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

  * - pola wymagane.

  This will close in 0 seconds

   DANE OSOBOWE

   Imię *

   Drugie imię

   Nazwisko *

   Data urodzenia *

   Miejsce urodzenia *

   PESEL *

   Seria i numer dowodu osobistego *

   Telefon komórkowy *

   Adres e-mail *

   KIERUNEK NAUKI

   Kierunek nauki *

   TRYB NAUCZANIA

   Tryb nauczania *

   ADRES ZAMELDOWANIA STAŁEGO

   Ulica *

   Numer domu *

   Numer mieszkania

   Kod pocztowy *

   Miejscowość *

   Województwo

   ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż adres zameldowania)

   Ulica

   Numer domu

   Numer mieszkania

   Kod pocztowy

   Miejscowość

   Województwo

   Dokumenty potrzebne do procesu rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dowód osobisty, wpłata wpisowego w kwocie 1599 zł, zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki.

   SKĄD DOWIEDZIAŁAŚ/DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZEJ SZKOLE? *

   Google

   Facebook

   Instagram

    

   Fora internetowe (wymień jakie)

   Inne (wymień jakie)

   Prawidłowość niniejszych danych potwierdzam i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych MSD, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjmuję do wiadomości, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

   Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktu jako osoby fizyczne, w oparciu o postanowienia art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzynarodowe Studium Dziewulskich.
   2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO, tj. Państwa zgody oraz uzasadnionego interesu administratora, definiowanego jako możliwość nawiązania kontaktu.
   3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty obsługujące serwis/stronę www.
   4. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody/przez okres 10 lat.
   5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   6. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości nawiązania kontaktu.
   7. Akceptują Państwo, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

   * - pola wymagane.

   This will close in 0 seconds

    DANE OSOBOWE

    Imię *

    Drugie imię

    Nazwisko *

    Data urodzenia *

    Miejsce urodzenia *

    PESEL *

    Seria i numer dowodu osobistego *

    Telefon komórkowy *

    Adres e-mail *

    KIERUNEK NAUKI

    Kierunek nauki *

    TRYB NAUCZANIA

    Tryb nauczania *

    ADRES ZAMELDOWANIA STAŁEGO

    Ulica *

    Numer domu *

    Numer mieszkania

    Kod pocztowy *

    Miejscowość *

    Województwo

    ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż adres zameldowania)

    Ulica

    Numer domu

    Numer mieszkania

    Kod pocztowy

    Miejscowość

    Województwo

    Dokumenty potrzebne do procesu rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dowód osobisty, wpłata wpisowego w kwocie 1599 zł, zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki.

    SKĄD DOWIEDZIAŁAŚ/DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZEJ SZKOLE? *

    Google

    Facebook

    Instagram

     

    Fora internetowe (wymień jakie)

    Inne (wymień jakie)

    Prawidłowość niniejszych danych potwierdzam i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych MSD, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjmuję do wiadomości, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

    Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktu jako osoby fizyczne, w oparciu o postanowienia art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzynarodowe Studium Dziewulskich.
    2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO, tj. Państwa zgody oraz uzasadnionego interesu administratora, definiowanego jako możliwość nawiązania kontaktu.
    3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty obsługujące serwis/stronę www.
    4. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody/przez okres 10 lat.
    5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    6. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości nawiązania kontaktu.
    7. Akceptują Państwo, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

    * - pola wymagane.

    This will close in 0 seconds

     DANE OSOBOWE

     Imię *

     Drugie imię

     Nazwisko *

     Data urodzenia *

     Miejsce urodzenia *

     PESEL *

     Seria i numer dowodu osobistego *

     Telefon komórkowy *

     Adres e-mail *

     KIERUNEK NAUKI

     Kierunek nauki *

     TRYB NAUCZANIA

     Tryb nauczania *

     ADRES ZAMELDOWANIA STAŁEGO

     Ulica *

     Numer domu *

     Numer mieszkania

     Kod pocztowy *

     Miejscowość *

     Województwo

     ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż adres zameldowania)

     Ulica

     Numer domu

     Numer mieszkania

     Kod pocztowy

     Miejscowość

     Województwo

     Dokumenty potrzebne do procesu rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dowód osobisty, wpłata wpisowego w kwocie 1599 zł, zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki.

     SKĄD DOWIEDZIAŁAŚ/DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZEJ SZKOLE? *

     Google

     Facebook

     Instagram

      

     Fora internetowe (wymień jakie)

     Inne (wymień jakie)

     Prawidłowość niniejszych danych potwierdzam i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych MSD, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjmuję do wiadomości, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

     Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktu jako osoby fizyczne, w oparciu o postanowienia art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
     1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzynarodowe Studium Dziewulskich.
     2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO, tj. Państwa zgody oraz uzasadnionego interesu administratora, definiowanego jako możliwość nawiązania kontaktu.
     3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty obsługujące serwis/stronę www.
     4. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody/przez okres 10 lat.
     5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
     6. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości nawiązania kontaktu.
     7. Akceptują Państwo, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

     * - pola wymagane.

     This will close in 0 seconds

      DANE OSOBOWE

      Imię *

      Drugie imię

      Nazwisko *

      Data urodzenia *

      Miejsce urodzenia *

      PESEL *

      Seria i numer dowodu osobistego *

      Telefon komórkowy *

      Adres e-mail *

      KIERUNEK NAUKI

      Kierunek nauki *

      TRYB NAUCZANIA

      Tryb nauczania *

      ADRES ZAMELDOWANIA STAŁEGO

      Ulica *

      Numer domu *

      Numer mieszkania

      Kod pocztowy *

      Miejscowość *

      Województwo

      ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż adres zameldowania)

      Ulica

      Numer domu

      Numer mieszkania

      Kod pocztowy

      Miejscowość

      Województwo

      Dokumenty potrzebne do procesu rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dowód osobisty, wpłata wpisowego w kwocie 1599 zł, zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki.

      SKĄD DOWIEDZIAŁAŚ/DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZEJ SZKOLE? *

      Google

      Facebook

      Instagram

       

      Fora internetowe (wymień jakie)

      Inne (wymień jakie)

      Prawidłowość niniejszych danych potwierdzam i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych MSD, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjmuję do wiadomości, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

      Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktu jako osoby fizyczne, w oparciu o postanowienia art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
      1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzynarodowe Studium Dziewulskich.
      2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO, tj. Państwa zgody oraz uzasadnionego interesu administratora, definiowanego jako możliwość nawiązania kontaktu.
      3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty obsługujące serwis/stronę www.
      4. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody/przez okres 10 lat.
      5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
      6. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości nawiązania kontaktu.
      7. Akceptują Państwo, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

      * - pola wymagane.

      This will close in 0 seconds

       ОСОБИСТІ ДАНІ

       Ім’я *

       Прізвище *

       Дата народження *

       Місце народження *

       Номер і серія паспорту *

       Номер телефону *

       E-mail *

       Напрямок: *

       Форма навчання

       Форма навчання *

       Адреса для листування в Польщі:

       Вулиця *

       Номер будинку *

       Квартира

       Поштовий код *

       Населений пункт *

       Регіон

       * - обов'язкові поля.

       This will close in 0 seconds

        DANE OSOBOWE

        Imię *

        Drugie imię

        Nazwisko *

        Data urodzenia *

        Miejsce urodzenia *

        PESEL *

        Seria i numer dowodu osobistego *

        Telefon komórkowy *

        Adres e-mail *

        KIERUNEK NAUKI

        Kierunek nauki *

        TRYB NAUCZANIA

        Tryb nauczania *

        ADRES ZAMELDOWANIA STAŁEGO

        Ulica *

        Numer domu *

        Numer mieszkania

        Kod pocztowy *

        Miejscowość *

        Województwo

        ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż adres zameldowania)

        Ulica

        Numer domu

        Numer mieszkania

        Kod pocztowy

        Miejscowość

        Województwo

        Dokumenty potrzebne do procesu rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dowód osobisty, wpłata wpisowego w kwocie 1599 zł, zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki.

        SKĄD DOWIEDZIAŁAŚ/DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZEJ SZKOLE? *

        Google

        Facebook

        Instagram

         

        Fora internetowe (wymień jakie)

        Inne (wymień jakie)

        Prawidłowość niniejszych danych potwierdzam i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych MSD, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjmuję do wiadomości, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

        Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktu jako osoby fizyczne, w oparciu o postanowienia art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
        1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzynarodowe Studium Dziewulskich.
        2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO, tj. Państwa zgody oraz uzasadnionego interesu administratora, definiowanego jako możliwość nawiązania kontaktu.
        3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty obsługujące serwis/stronę www.
        4. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody/przez okres 10 lat.
        5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
        6. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości nawiązania kontaktu.
        7. Akceptują Państwo, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

        * - pola wymagane.

        It’s easy: all we need is your email & your eternal love. But we’ll settle for your email.

         PERSONAL DATA

         Name *

         Surname *

         E-mail address *

         Phone no *

         FACULTY

         Faculty *

         Teaching mode

         Tryb nauczania *

         HOW DID YOU FIND OUT ABOUT OUR SCHOOL ? *

         Google

         Facebook

         Instagram

          

         FInternet forums (which?)

         Others (which?)

         I hereby confirm the correctness of this data and I consent to the processing of my personal data in the International Dziewulscy College database, in accordance with applicable regulations. I acknowledge that the amounts paid are not refundable in the event of cancellation.

         If you use the contact form as natural persons, based on the provisions of Art. 13 of GDPR (General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016, Journal of Laws EU L 119 of 04.05.2016) we would like to inform you that:

         1. The controller of your personal data is the International Dziewulscy College.
         2. Your personal data will be processed for the purpose of contacting you pursuant to Article 6 para. 1 lit. a and f of GDPR i.e. your consent and the legitimate interest of the controller defined as the possibility of contacting.
         3. The recipients of your personal data will only be entities authorized to obtain personal data on the basis of legal provisions and entities operating the portal / website.
         4. Your personal data will be stored until consent is withdrawn / for a period of 10 years.
         5. You have the right to request that the controller enable you to access personal data, rectify it, delete or limit its processing, and to object to the processing of your data. You also have the right to transfer data and submit a complaint to the supervisory authority.
         6.Your consent is voluntary and may be withdrawn, which does not affect the lawfulness of prior processing. Withdrawal of consent may, however, in certain cases mean no contact.
         7. You accept that the amounts paid are not refundable in the event of cancellation.

         * – required.