POLICEALNA SZKOŁA CHARAKTERYZACJI EFEKTÓW SFX PROSTETYKI SFX WIZAŻU I STYLIZACJI

scroll me

Previous slide
Next slide

wydziały

Specjalność: Charakteryzator-Wizażysta-Stylista

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Cykle nauki: DZIENNY – 2 dni w tygodniu (w godz. 10:00-14:00 lub do 15.00 w zależności od programu), ZAOCZNY – 2 zjazdy w miesiącu (sobotnio-niedzielne w godz. 10:00-18:00).
Kierunek realizowany tylko w naborze letnim – początek zajęć w październiku.

DODATKOWA GRUPA początek zajęć KWIECIEŃ 2022
– wyślij formularz już dzisiaj!

Wydział ten skierowany jest do osób które dają sobie większą możliwość wyboru drogi zawodowej po ukończeniu szkoły.
Program obejmuje 540 godzin zajęć oraz 100 do 200 godzin praktyk (ilość praktyk uzależniona jest od osiąganych wyników w nauce).
W programie:  zajęcia z rysunku i rzeźby, wizażu i charakteryzacji filmowej i teatralnej i efektów specjalnych SFX. W programie nauczania znajdują się również: fryzjerstwo współczesne i stylowe, techniki sztucznych zarostów, stylizacja ubioru, trendy w modzie i body painting. Studenci wykonują takie rzeczy jak: odlewy, rany, opuchlizny i poparzenia,  odmładzanie i postarzanie, efekty brzydoty i zmęczenia,   makijaż dzienny, wieczorowy, okazjonalny i modowy, fryzury epokowe i współczesne, stylizację ubioru, poznają elementy historii mody przez epoki, najnowsze światowe trendy w makijażu i modzie.
Ilość godzin takich przedmiotów jak wizaż, charakteryzacja i efekty specjalne jest zbliżona co daje wszechstronną wiedzę charakteryzatorską,  natomiast program wzbogacony jest o zajęcia ze stylizacji  co umożliwia pracę na rynku modowym.
Zajęcia nie są prowadzone w okresach świątecznych, ferii zimowych i wakacji.

Praktyki rozpoczynają się na drugim roku nauki.
Wpisowe 1599 zł. PROMOCJA Czesne roczne płatne w 12 ratach miesięcznych po 849 zł – w ramach czesnego szkoła zapewnia wszystkie profesjonalne kosmetyki, narzędzia i materiały potrzebne do zajęć. W ramach wpisowego słuchacz otrzymuje komplet profesjonalnych pędzli treningowych. Roczne czesne wynosi 10188 zł. Przy jednorazowym opłaceniu kosztu 1 roku lub 2 lat nauki zniżka 5%.
Absolwenci wydziału otrzymują:
– Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej MSD (wydziału dwuletniego)
– Certyfikat Międzynarodowy w j. angielskim (ukończenia wydziału dwuletniego)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STUDIUM

Charakteryzacja, wizaż i stylizacja
Charakteryzacja, efekty Sfx i protetyka

wydziały

Specjalność: Charakteryzator-Specjalista Efektów Specjalnych SFX

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Cykle nauki: DZIENNY – 2 dni w tygodniu (w godz. 10:00-14:00 lub do 15.00 w zależności od programu), ZAOCZNY – 2 zjazdy w miesiącu (sobotnio-niedzielne w godz. 10:00-18:00).

Kierunek realizowany tylko w naborze letnim – początek zajęć w październiku.

Wydział ten skierowany jest do osób które swoją przyszłość chcą związać ściśle z zawodem charakteryzatora/ specjalisty od efektów specjalnych.
Program obejmuje 488 godzin zajęć oraz 100 do 200 godzin praktyk (ilość praktyk uzależniona jest od osiąganych wyników w nauce).

W programie:  zajęcia z rysunku i rzeźby, wizażu i charakteryzacji filmowej i teatralnej oraz  efektów specjalnych SFX i odlewów. W programie nauczania znajdują się również: fryzjerstwo współczesne i stylowe, techniki sztucznych zarostów,  body painting. Studenci wykonują takie rzeczy jak: odlewy, rany, opuchlizny i poparzenia,  odmładzanie i postarzanie,  rzeźbienie małych form, wyrób pozytywu, wykonywanie elementów ran, poparzeń, rogów itp., odlew twarzy, nosów, brody, ucha. Modelowanie i formowanie, odlewy rąk i nóg, praca na czaszce, formowanie głowy, wklejanie włosów,  modelowanie starej skóry, szyi, rąk itp., postacie fantastyczne, deformacja twarzy i kończyn, tworzenie całościowych postaci.
Ilość godzin z takich przedmiotów jak efekty specjalne SFX i odlewy gipsowe jest największa na tym wydziale, natomiast nie ma zajęć ze stylizacji, trendów w modzie a zajęcia z wizażu skupiają się na podstawowej wiedzy.
Zajęcia nie są prowadzone w okresach świątecznych, ferii zimowych i wakacji.
Praktyki rozpoczynają się na drugim roku nauki.

Wpisowe 1599 zł. PROMOCJA Czesne roczne płatne w 12 ratach miesięcznych po 1199 zł – w ramach czesnego szkoła zapewnia wszystkie profesjonalne kosmetyki, narzędzia i materiały potrzebne do zajęć. W ramach wpisowego słuchacz otrzymuje komplet profesjonalnych pędzli treningowych. Roczne czesne wynosi 14388 zł. Przy jednorazowym opłaceniu kosztu 1 roku lub 2 lat nauki zniżka 5%.

Absolwenci wydziału otrzymują:
– Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej MSD (wydziału dwuletniego)
– Certyfikat Międzynarodowy w j. angielskim (ukończenia wydziału dwuletniego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STUDIUM

wydziały

Specjalność: Charakteryzator-Wizażysta

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Cykl nauki: Cykle nauki:  TYLKO ZAOCZNY – 2 zjazdy w miesiącu (sobotnio-niedzielne w godz. 10:00-18:00).

Kierunek realizowany tylko w naborze letnim  – początek zajęć w październiku
Kierunek ten jest wybierany najczęściej przez osoby które chcą pracować jako wszechstronny charakteryzator ale nie są zainteresowane stylizacją i kostiumami.
Program obejmuje 540 godzin zajęć oraz 50 do 100 godzin praktyk (ilość praktyk uzależniona jest od osiąganych wyników w nauce).

W programie:  zajęcia z rysunku i rzeźby, wizażu i charakteryzacji filmowej i teatralnej i efektów specjalnych SFX. W programie nauczania znajdują się również: fryzjerstwo współczesne i stylowe, techniki sztucznych zarostów, body painting. Studenci wykonują między innymi: odlewy, rany, opuchlizny i poparzenia,  modelowanie i formowanie, odlewy rąk i nóg, praca na czaszce, formowanie głowy, wklejanie włosów odmładzanie i postarzanie, efekty brzydoty i zmęczenia,   makijaż dzienny, wieczorowy, okazjonalny i modowy, fryzury epokowe i współczesne.
Ilość godzin takich przedmiotów jak wizaż, charakteryzacja i efekty specjalne jest zbliżona co daje wszechstronną wiedzę charakteryzatorską. Ponieważ program nie zawiera zagadnień związanych ze stylizacją i kostiumami ilość warsztatów z charakteryzacji jest największa.
Zajęcia nie są prowadzone w okresach świątecznych, ferii zimowych i wakacji.

Praktyki rozpoczynają się na drugim roku nauki.
Wpisowe 1599 zł. PROMOCJA Czesne roczne płatne w 12 ratach miesięcznych po 849 zł – w ramach czesnego szkoła zapewnia wszystkie profesjonalne kosmetyki, narzędzia i materiały potrzebne do zajęć. W ramach wpisowego słuchacz otrzymuje komplet profesjonalnych pędzli treningowych. Roczne czesne wynosi 10188 zł. Przy jednorazowym opłaceniu kosztu 1 roku nauki zniżka 5%.

Absolwenci wydziału otrzymują:
– Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej MSD (wydziału dwuletniego)
– Certyfikat Międzynarodowy w j. angielskim (ukończenia wydziału dwuletniego)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STUDIUM

Charakteryzacja i wizaż
baner_MSD_2msca

wydziały

Specjalność: Wizażysta-Stylista

Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
Cykle nauki: TYLKO DZIENNY – 2 dni w tygodniu (w godz. 10:00-14:00 lub do 15.00 w zależności od programu)

Kierunek realizowany w naborze letnim – początek zajęć w październiku

Wydział ten skierowany jest do osób które są zainteresowane pracą przy sesjach fotograficznych lub pokazach mody bo daje największą wiedzę z zakresu wizażu, stylizacji ubioru i kreacji wizerunku.

Program obejmuje 280 godzin zajęć oraz 50 do 100 godzin praktyk (ilość praktyk uzależniona jest od osiąganych wyników w nauce).

W programie: rysunek żurnalowy, historia makijażu, praca z klientem, wizaż, analiza kolorystyczna, stylizacja fryzur, fryzjerstwo współczesne, stylizacja ubioru, historia mody, podstawy projektowania plastycznego, face painting. Studenci wykonują między innymi: makijaż modowy, red carpet, różne rodzaje konturowania, makijaż kreatywny, makijaże epokowe, makijaż beauty, makijaż glamour  i stylizację ubioru. Uczą się również jak projektować moodboard i poznają najnowsze światowe trendy w makijażu i modzie.

Zajęcia nie są prowadzone w okresach świątecznych, ferii zimowych i wakacji. Praktyki rozpoczynają się na drugim semestrze nauki.

Wpisowe 1599 zł. PROMOCJA Czesne roczne płatne w 12 ratach miesięcznych po 749 zł – w ramach czesnego szkoła zapewnia wszystkie profesjonalne kosmetyki, narzędzia i materiały potrzebne do zajęć. W ramach wpisowego słuchacz otrzymuje komplet profesjonalnych pędzli treningowych. Roczne czesne wynosi 8988 zł. Przy jednorazowym opłaceniu kosztu 1 roku lub 2 lat nauki zniżka 5%.

Absolwenci wydziału otrzymują:
– Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej MSD (wydziału dwuletniego)
– Certyfikat Międzynarodowy w j. angielskim (ukończenia wydziału dwuletniego)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STUDIUM

  DANE OSOBOWE

  Imię *

  Drugie imię

  Nazwisko *

  Data urodzenia *

  Miejsce urodzenia *

  PESEL *

  Seria i numer dowodu osobistego *

  Telefon komórkowy *

  Adres e-mail *

  KIERUNEK NAUKI

  Kierunek nauki *

  TRYB NAUCZANIA

  Tryb nauczania *

  ADRES ZAMELDOWANIA STAŁEGO

  Ulica *

  Numer domu *

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy *

  Miejscowość *

  Województwo

  ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż adres zameldowania)

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  Województwo

  Dokumenty potrzebne do procesu rekrutacji: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dowód osobisty, wpłata wpisowego w kwocie 1599 zł, zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki.

  SKĄD DOWIEDZIAŁAŚ/DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZEJ SZKOLE? *

  Google

  Facebook

  Instagram

   

  Fora internetowe (wymień jakie)

  Inne (wymień jakie)

  Prawidłowość niniejszych danych potwierdzam i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych MSD, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjmuję do wiadomości, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

  Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktu jako osoby fizyczne, w oparciu o postanowienia art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzynarodowe Studium Dziewulskich.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO, tj. Państwa zgody oraz uzasadnionego interesu administratora, definiowanego jako możliwość nawiązania kontaktu.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty obsługujące serwis/stronę www.
  4. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody/przez okres 10 lat.
  5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości nawiązania kontaktu.
  7. Akceptują Państwo, że wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki.

  * - pola wymagane.

  It’s easy: all we need is your email & your eternal love. But we’ll settle for your email.

   PERSONAL DATA

   Name *

   Surname *

   E-mail address *

   Phone no *

   FACULTY

   Faculty *

   Teaching mode

   Tryb nauczania *

   HOW DID YOU FIND OUT ABOUT OUR SCHOOL ? *

   Google

   Facebook

   Instagram

    

   FInternet forums (which?)

   Others (which?)

   I hereby confirm the correctness of this data and I consent to the processing of my personal data in the International Dziewulscy College database, in accordance with applicable regulations. I acknowledge that the amounts paid are not refundable in the event of cancellation.

   If you use the contact form as natural persons, based on the provisions of Art. 13 of GDPR (General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016, Journal of Laws EU L 119 of 04.05.2016) we would like to inform you that:

   1. The controller of your personal data is the International Dziewulscy College.
   2. Your personal data will be processed for the purpose of contacting you pursuant to Article 6 para. 1 lit. a and f of GDPR i.e. your consent and the legitimate interest of the controller defined as the possibility of contacting.
   3. The recipients of your personal data will only be entities authorized to obtain personal data on the basis of legal provisions and entities operating the portal / website.
   4. Your personal data will be stored until consent is withdrawn / for a period of 10 years.
   5. You have the right to request that the controller enable you to access personal data, rectify it, delete or limit its processing, and to object to the processing of your data. You also have the right to transfer data and submit a complaint to the supervisory authority.
   6.Your consent is voluntary and may be withdrawn, which does not affect the lawfulness of prior processing. Withdrawal of consent may, however, in certain cases mean no contact.
   7. You accept that the amounts paid are not refundable in the event of cancellation.

   * – required.